Nieuws

Uitspraak Hoge Raad bepaalt dat de Forfaitaire rendementsheffing niet onrechtmatig is

X (belanghebbende) stelt in deze procedure (IB/PVV 2015) dat de heffing van belasting over een forfaitair bepaald belastbaar inkomen uit sparen en beleggen onrechtmatig is.

Hof Den Haag toetst of de belastingheffing over het inkomen uit sparen en beleggen op basis van een forfaitair rendement onverenigbaar is met het door het EVRM en de fundamentele vrijheden gewaarborgde gelijkheidsbeginsel.

Volgens het Hof is geen sprake van een verboden discriminatie.

Ten aanzien van mogelijke strijd met artikel 1 EP oordeelt het Hof dat X niet heeft aangetoond dat een rendement van vier percent nominaal per jaar voor particuliere beleggers over de gehele breedte van de mogelijke beleggingsvormen structureel onhaalbaar is.

Onder de gehele breedte van mogelijke beleggingsvormen valt niet alleen het rendement op bank- en spaartegoeden en aandelen maar ook het rendement op obligaties en onroerende zaken.

Gelet hierop is niet voldaan aan de door de Hoge Raad geformuleerde cumulatieve criteria in het arrest HR 3 april 2015, 13/04247, ECLI:NL:HR:2015:812, rechtsoverweging 2.3.1 en 2.3.2. X heeft voorts met betrekking tot zijn eigen situatie verklaard dat de vermogensrendementsheffing voor hem niet leidt tot een excessieve, buitensporige last in die zin dat deze last zich in zijn geval sterker laat voelen dan bij andere belastingplichtigen.

Het hoger beroep van X wordt ongegrond verklaard.

( Hof Den Haag, 4 september 2018, 18/00411, ECLI:NL:GHDHA:2018:2269 )

Wet modernisering Kleine ondernemersregeling omzetbelasting

Wet modernisering Kleine ondernemersregeling omzetbelasting

Wet modernisering Kleine ondernemersregeling omzetbelasting

Het kabinet stelt voor om de huidige kleineondernemersregeling (hierna: huidige KOR) in de Wet OB 1968 te moderniseren door de introductie van een facultatieve omzet gerelateerde vrijstellingsregeling van omzetbelasting (hierna: nieuwe KOR). De nieuwe KOR kent een omzetgrens van € 20.000. Met de modernisering creëert het kabinet een regeling die beter aansluit bij het beoogde […]

Meer lezen
Uitspraak Hoge Raad bepaalt dat de Forfaitaire rendementsheffing niet onrechtmatig is

Uitspraak Hoge Raad bepaalt dat de Forfaitaire rendementsheffing niet onrechtmatig is

Uitspraak Hoge Raad bepaalt dat de Forfaitaire rendementsheffing niet onrechtmatig is

X (belanghebbende) stelt in deze procedure (IB/PVV 2015) dat de heffing van belasting over een forfaitair bepaald belastbaar inkomen uit sparen en beleggen onrechtmatig is. Hof Den Haag toetst of de belastingheffing over het inkomen uit sparen en beleggen op basis van een forfaitair rendement onverenigbaar is met het door het EVRM en de fundamentele […]

Meer lezen
Nieuwe website

Nieuwe website

Nieuwe website

Dankzij Brancom Internetbureau uit Barendrecht hebben wij een mooie state-of-the-art website. Hierop zijn onze diensten nog beter zichtbaar en uitgelegd. Wellicht heeft u ook gezien dat wij inmiddels een nieuwe corporate identity voeren. Het logo en de huisstijl past meer bij de moderne maar toch authentieke organisatie die Mesu is.

Meer lezen
AVG Wetgeving

AVG Wetgeving

AVG Wetgeving

Het kan je niet ontgaan zijn: de nieuwe Europese privacyverordening (AVG) komt eraan. Je wordt ermee overdonderd. Het is tijd om je te realiseren dat de tijd begint te dringen. De ‘wenfase’ van twee jaar is bijna achter de rug! Inmiddels lijkt het erop of ieder bedrijf ook garen wil spinnen bij de introductie. Elke […]

Meer lezen